KONTROLA I PRZEGLĄD KAMERĄ TV SIECI KANALIZACYJNEJ

kontrola i przegląd kamerą TV:
-rur kanalizacyjnych,
-przyłączy,
-pionów odpowietrzających,
-szybów wentylacyjnych,
-monitorowanie podczas udrażniania rur.

Kontrola i sprawdzenie techniczne nowo wykonanej sieci kanalizacyjnej.